Brenner du for åpen kildekode og vil være med å modernisere Norge?

Brønnøysund, evt Oslo eller Leikanger
Fast stilling, heltid
Frist: 1. juni 2021

Det nye Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) bygges nå opp til å bli drivkraften for digital transformasjon av offentlig forvaltning, og der spiller Altinn en viktig rolle.

Vi bygger opp tverrfaglige selvstendige team som designer, utvikler og drifter Altinn i skyen og har nå en ledig systemutviklerstilling. Vi ser både etter erfarne seniorer og fremadstormende juniorer, og vil gjerne ha tak i deg som har kompetanse på informasjonssikkerhet og er opptatt av sikker utvikling.

Sammen med våre leverandører og andre etater arbeider vi med neste generasjons utviklingsplattform for offentlige tjenester – Altinn Studio  (https://altinn.studio). Altinn Studio er en egenutviklet open-source løsning basert på bl.a. React, .NET Core, Go, Git og container-teknologi som Kubernetes og Docker. Løsningen kjører i public cloud i Azure og vil benytte både PaaS-tjenester og serverless. Utviklingen skjer helt åpent på GitHub, https://github.com/Altinn/altinn-studio, og vi tar med glede imot både feedback og pull requests.

Stillingen er fulltid og fast, og for tiden plassert i avdeling for digitalisering. Arbeidssted er ved vårt kontor i Brønnøysund. Ved spesielle tilfeller vil vi kunne vurdere arbeidssted ved våre kontor i Oslo eller Leikanger.

Ønsker du å bevise hvor god du faktisk er?

Grab en issue i ett av Norges største open-source prosjekter og send oss en pull request!

Ønsker du å slå av en prat om stillingen. Ta kontakt med Andreas Rafalsen på public@altinn på Slack.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i design, utvikling, drift og forvaltning av Altinn gjennom deltagelse i ett av våre devops-team
 • Bidra til at løsningen implementeres basert på brukernes behov
 • Fullstack-utvikling – jobbe med alt fra frontend og REST APIer til back end integrasjon og database, bl.a. Cosmos DB og SQL Server
 • Drift, provisjonering og monitorering av sky-infrastruktur
 • Automatisering, konfigurasjonsstyring, kontinuerlig integrasjon & deploy
 • Videreutvikling av arkitektur for å støtte opp under bruk av sky-teknologi
 • Sikre at løsningen implementeres med god og robust arkitektur i henhold til vedtatte sikkerhetsprinsipper
 • Automatisering av sikkerhetstesting og vedlikehold av rutiner for sikker utvikling
 • Samarbeid med våre underleverandører for penetrasjonstesting

Kvalifikasjoner

Du må ha minimum 3-5 års utdanning fra universitet eller høgskole innenfor IT-fag. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet. Du må også ha erfaring som utvikler og med systemutviklingsprosesser.

Vi ser etter utviklere som har et ønske om å ta ansvar i teamet og er åpen for å lære nye teknologier og metodikker. Vi ser gjerne at du har erfaring med sikring, drift og utvikling av sky- og container-baserte applikasjoner, og da spesielt Kubernetes og AKS. Er du en erfaren C#/.NET Core utvikler, som verdsetter gode APIer, er det midt i blinken, og siden vi koder vår nye infrastruktur i skyen så ville det vært helt digg om du er god på IaC/Terraform.

Personlige egenskaper
Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner og er selvdrevne, fleksible, samarbeidsvillige og serviceinnstilte.

Du må ha evne til å videreformidle kunnskap, samt kunne kommunisere klart med både ledelse, faglig- og teknisk personell. Videre er det sentralt at du samarbeider bra for å finne fram til de gode løsningene sammen med jurister, designere, tjenesteeiere, andre offentlige virksomheter og leverandører.

Det forutsettes at søkeren kan autoriseres i henhold til sikkerhetsloven.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.

Vi tilbyr deg

 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • lønn som rådgiver eller seniorrådgiver med årslønn fra kr 526 000 – 864 100 per år avhengig av kvalifikasjoner. Hvis du er spesielt godt kvalifisert, kan høyere lønn vurderes
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for to timer trening i arbeidstiden

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

Om søknaden

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Om Digdir

Digdir er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 330 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fire fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd.

Direktoratet er regjeringens verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Vi skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag.

Lurer du på noe?

 • Andreas Rafaelsen, Underdirektør 958 21 369
 • Eirik Mikkelsen, Sjefsarkitekt 911 44 113