Midlertidig stilling som veileder for Altinn brukerservice

Brønnøysund
Midlertidig, heltid
Frist: 6. januar 2021
Ledige stillinger Konsulent, Altinn brukerservice

Bli en del av en profesjonell veiledningstjeneste og få flere brukere til å bli selvhjulpne gjennom veiledning i våre nettløsninger. Nå leter vi etter deg somliker å veilede brukere gjennom telefontjeneste og via e-post.

 

Vi trenger deg som har lyst til å jobbe med kundebehandling ved vårt kundesenter i Brønnøysund, Altinn brukerservice.  Vår avdeling har bred brukerkunnskap og jobber med forenkling til det beste for brukeren. Vi sørger for at du får nødvendig opplæring, blir kjent med Altinn-løsningens funksjonalitet og tjenester, og at du får kunnskap om hvilke behov brukerne har. Vi har også en ledig fast stilling som førstekonsulent.

Om stillingen

Vi lyser ut en 6 måneders midlertidig stilling som konsulent ved Altinn brukerservice, med mulighet for forlengelse. Arbeidplassen din vil være på kontoret vårt i Brønnøysund. Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å veilede og yte service til våre brukere av Altinn’s tjenester, per telefon og e-post.

Dine kvalifikasjoner

Du må ha:

 • 3-årig videregående skole eller fagbrev innen kontor og administrasjon. Det er ønskelig med utdanning ut over dette
 • evne til å kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk

Vi ønsker at du har:

 • relevant praksis
 • kunnskap om næringsliv og offentlig sektor

Vi tror at du er

 • serviceinnstilt og positiv
 • nøyaktig, har stor arbeidskapasitet og trives i et hektisk miljø
 • kan samarbeide godt med andre
 • interessert i å sette deg inn i digitale løsninger

Vi tilbyr deg

 • arbeidsoppgaver på et felt preget av høy utviklingstakt og et spennende samfunnsoppdrag
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • lønn som konsulent i lønnsspennet kr 408 000 – 480 000 etter kvalifikasjoner
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Satsning på inkluderende arbeidsliv og mangfold

Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi legger til rette for at du kan jobbe hos oss om du har nedsatt funksjonsevne. Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og de som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Opplysningene du gir fra deg om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en i søknaden din kan bli brukt til statistikkformål, men alle opplysninger blir anonymisert.

Praktisk om søknaden

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker. Har du tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25.  Ønsker du å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet. 

Litt om Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 330 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo.

Vi har fire fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger, og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Verdiene våre er; pålitelig, inkluderende og uredd.

Lurer du på noe?

 • Hege Marie Nielsen, Kontorsjef 402 84 552