Sjefsdesigner i Altinn

Oslo, evt Brønnøysund eller Leikanger
Fast stilling, heltid
Frist: 1. juni 2021
Ledige stillinger Sjefsdesigner

I 2020 ble Altinn og Difi slått sammen til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Fremover skal vi jobbe for at offentlige digitale tjenester oppleves enklere og mer sammenhengende for alle innbyggere og næringslivsbrukere i Norge.

Nå trenger vi deg som har et brennende ønske og engasjement for å gjøre hverdagen enklere for folk! Som sjefsdesigner for produktet Altinn vil du få hovedansvaret for at løsningene våre møter brukernes reelle behov og morgendagens forventninger til offentlige digitale tjenester. Du vil ha stor frihet til å definere din egen rolle og vi ser etter deg som har et helhetsblikk på brukeropplevelsen og kan hjelpe oss å tenke nytt. Du har mot på å være pådriver for å få design inn i alle deler av produktutviklingen.

Vi har erfart at godt og gjennomarbeidet design skjer når vi bruker nok tid på å forstå problemene vi skal løse. Det krever også riktig kompetanse og nok ressurser. En del av ditt ansvarsområde vil være å fortsette å bygge et sterkt designteam.

Vi har nå ledig en fast fulltidsstilling i avdeling for digitalisering. Avdelingen har ansvar for å videreutvikle og forvalte produktene Altinn og Felles datakatalog. Vi jobber også med sammenhengende tjenester, livshendelser og innovasjon. I avdelingen er vi i dag et team på sju interne og ca. ti eksterne designere. Arbeidssted vil være ved våre kontorer i Oslo, Brønnøysund eller Leikanger.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle Altinn slik at løsningen møter målene om sammenhengende tjenester
 • Være med på å definere strategiske føringer i tett samarbeid med løsningsansvarlig, sjefsarkitekt og produkteiere
 • Jobbe for å forbedre brukeropplevelsen generelt og videreutvikle designprinsippene
 • Gi råd til ledelsen i spørsmål som berører brukeropplevelsen
 • Være pådriver for systematisk jobbing med design i avdelingen
 • Være pådriver for at vi skal måle om det vi lager har effekt og tenke nytt rundt produktutvikling
 • Jobbe for å få opp modenhet på brukerorientering i organisasjonen generelt
 • Være med på å definere designprosessen og ressurser i større prosjekter
 • Være deltakende på arbeid med innsiktsarbeid, konsept og interaksjonsdesign
 • Bygge og vedlikeholde et sterkt designteam
 • Være synlig i fagmiljøet utenfor organisasjonen og delta i faglige diskusjoner om design i offentlig sektor

Kvalifikasjoner

Du må ha 3-5 års utdannelse fra universitet eller høgskole innen UX-design, interaksjonsdesign, tjenestedesign eller liknende. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet. I tillegg må du ha minst 5 års arbeidserfaring innen design.

Vi ser etter deg som har erfaring fra liknende type stilling enten som sjefsdesigner eller design lead. Du har stålkontroll på designprosessen og har erfart hva som kreves for å lage gode produkter. Du har god forretningsforståelse og ser dette som en naturlig del av designarbeidet. Du må kunne vise til resultater fra liknende type arbeid.

Vi vektlegger at du har:

 • erfaring med å linke forretningsbehov opp mot brukerbehov
 • hands-on erfaring med innsikt, konseptutvikling og interaksjonsdesign
 • erfaring med å kommunisere og gjøre verdien av design forståelig for ledere og andre fagpersoner
 • erfaring med å utfordre status quo og finne nye løsninger på utfordringer
 • erfaring med å fungere som et bindeledd mellom teknologer, fagressurser og brukere på ulike nivå
 • kjennskap og erfaring fra designarbeid i offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • evner å sette deg inn i nye problemstillinger og er løsningsorientert
 • jobber strukturert og analytisk
 • er empatisk og motiveres av å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne i Norge
 • liker å jobbe sammen med andre i et hektisk miljø med varierte arbeidsoppgaver
 • evner å jobbe selvstendig og kan bidra med nytenkning/innspill innenfor fagområdet
 • har pågangsmot og ser hvor innsatsen bør legges inn for å forbedre brukeropplevelsen
 • evner å stå i diskusjoner og være kompromissløs på brukerbehovene
 • er en dialogskaper, har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt med både eksterne og interne fagressurser
 • er en god teamleder og flink til å motivere andre
 • kan formulere deg godt skriftlig, så vel som muntlig

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.

Vi tilbyr deg

 • en jobb som byr på viktige designfaglige problemstillinger
 • ansvar og mandat til å gjøre en forskjell for innbyggere og næringsliv i Norge
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • lønn som seniorrådgiver i lønnsspennet kr 526 000 – kr 864 100 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for to timer trening i arbeidstiden
 • lokaler sentralt i Oslo, og høsten 2021 flytter vi inn i splitter nye lokaler i Økern Portal

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen.

Om søknaden

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Om Digdir

Digdir er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 330 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fire fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd.

Direktoratet er regjeringens fremste verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Vi skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag.

Lurer du på noe?

 • Kristine Aasen, Seksjonssjef 974 01 947
 • Alise Kjelling, Design Lead 402 08 854