Bli en av de som sikrer og moderniserer Norges tekniske infrastruktur!

Brønnøysund eller Oslo
Fast stilling, heltid
Frist: 6. januar 2021
Ledige stillinger Teknisk arkitekt - inntil 3 stillinger

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens fremste verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Direktoratet skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag.

Er du en utførende og løsningsdyktig medarbeider som klarer å finne enkle, gode og varige løsninger i et komplekst systemlandskap med høyt aktivitetsnivå? Liker du å jobbe med teknisk infrastruktur, prosesser, integrasjon og sky? Da er du den vi leter etter. Vi ser både etter erfarne seniorer og fremadstormende juniorer, og har i denne runden ledig inntil 3 stillinger.

Om Altinn

Altinn er sentral i arbeidet med å legge til rette for og forenkle dialogen mellom offentlige virksomheter, innbyggere og næringsliv. Det nye Digitaliseringsdirektoratet bygges nå opp til å bli drivkraften for digital transformasjon av offentlig forvaltning, og der spiller Altinn en viktig rolle.

Altinn 2 plattformen forvaltes og driftes gjennom avtaler med våre underleverandører.  De nye Altinn 3-mikrotjenestene utvikles, forvaltes og driftes i sky av våre egne devops-team, som også drifter interne verktøy og systemer i Azure. Som mange andre står vi nå ovenfor en periode med modernisering av infrastruktur og overgang til sky. Samtidig må vi finne gode løsninger for eksisterende plattform, og sikre stabil drift. Derfor trenger flere tekniske arkitekter!

Dine arbeidsoppgaver

 • Designe fremtidsrettet arkitektur i moderniseringen av Altinn
 • Teknisk leverandøroppfølging mot Altinn II plattformen
 • Konfigurasjonsstyring
 • Lisensforvaltning
 • Deltakelse i devopsteam for utvikling og drift av våre løsninger i sky (for tiden i Azure)
 • Mulig deltakelse i vaktordning

Dine kvalifikasjoner

Du må ha minimum 3-5 års utdanning fra universitet eller høgskole innenfor IT-fag. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet.

Vi ønsker at du har god forståelse for sky-løsninger, og «hands on» erfaring med å designe, estimere og bygge løsninger basert på Microsoft produkter og teknologier. Du liker å jobbe med infrastruktur, tekniske grensesnitt og driftsrelaterte områder.

Vi ser gjerne at du har bakgrunn fra større driftssenter og/eller skydrift hvor det har vært fokus på robuste, stabile driftsmiljøer, og at du har erfaring med sky- og datasentertransformasjoner og/eller konsolideringer.

Det er en forutsetning at du kan autoriseres i henhold til sikkerhetsloven. 

Hvem er du?

Vi søker deg som har gode analytiske evner og er selvdreven, strukturert, fleksibel, samarbeidsvillig og serviceinnstilt. Du må også ha evne til å motivere, holde oversikten, ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner.

Du må ha evne til å videreformidle kunnskap samt kunne kommunisere klart med både ledelse, faglig- og teknisk personell. Videre tenker at det er sentralt at du samarbeider bra for å finne fram til de gode løsningene sammen med tjenesteeiere, leverandører og andre offentlige virksomheter.

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende jobb i det nye digitaliseringsdirektoratet
 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • lønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 524 200 til kr 802 600 per år avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Vil du jobbe i Brønnøysund? Les mer om arbeidsplassen i vakre Helgeland.

Satsning på inkluderende arbeidsliv og mangfold

Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi legger til rette for at du kan jobbe hos oss om du har nedsatt funksjonsevne. Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og de som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Opplysningene du gir fra deg om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en i søknaden din kan bli brukt til statistikkformål, men alle opplysninger blir anonymisert.

Praktisk om søknaden

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker. Har du tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25.  Ønsker du å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet. 

Om søknadsfristen

Vi har løpende søknadsfrist på denne utlysningen, men ansetter fortløpende så send inn søknaden din så raskt som mulig.

Litt om Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 330 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo.

Vi har fire fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger, og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Verdiene våre er; pålitelig, inkluderende og uredd.

Lurer du på noe?

 • Tor Arild Sunnevåg, Fungerende seksjonsleder 930 90 299
 • Andreas Rafaelsen , Underdirektør 958 21 369