Er du designer? Nå har vi ledige stillinger!

Brønnøysund eller Oslo
Fast stilling, heltid
Frist: 6. januar 2021
Ledige stillinger Designer - inntil 4 faste stillinger

At du er riktig person er viktigere for oss enn at du passer inn i en bestemt rolle. Jobben din blir å fortsette videreutviklingen av Altinn og fellesløsningene, med mål om å gi en enklere hverdag for innbyggerne. Vi utvider nå med inntil 4 faste stillinger til en jobb hvor innsikt i brukernes behov står sentralt.

I 2020 ble Altinn og Difi slått sammen til Digitaliseringsdirektoratet. Sammen skal vi jobbe for at offentlige digitale tjenester oppleves enklere og mer sammenhengende for alle innbyggere og næringslivsbrukere i Norge. For å få det til trenger vi flere dyktige designere med på laget!

Vi trenger både design lead, tjenestedesignere, UX-designere, interaksjonsdesignere, UX-writer eller deg som er midt imellom. For spesielt kvalifiserte kandidater kan også en rolle som sjefsdesigner være aktuell. Du blir en del av et UX-team som jobber dedikert i ulike prosjekter med for eksempel:

 • Videreutviklingen av altinn.no og altinndigital.no
 • Designsystemet og merkevaren Altinn
 • Nye sluttbrukertjenester
 • Nytt verktøy for å digitalisere tjenester
 • Tjenestedesign og regjeringens satsning på livshendelsene

Å jobbe med å spre godt design ut i organisasjonen vil også være sentralt for deg. Du kan lese mer om hvordan vi jobber med design i Altinn/håndbok.

Dine arbeidsoppgaver

 • delta i videreutvikling av Altinn slik at løsningene møter brukernes behov
 • bidra til helhetlig design for Digitaliseringsdirektoratets løsninger og sammenhengende tjenester fra det offentlige
 • planlegging og gjennomføring av brukerinvolvering, slik som intervjuer og brukertesting
 • konseptutvikling og interaksjonsdesign
 • planlegge og gjennomføre designsprinter med tverrfaglige team
 • jobbe med å få opp modenhet på brukerorientering på strategisk nivå, så vel som i utviklingsteamene.

Kvalifikasjoner

3-5 års utdanning fra universitet eller høgskole innen UX-design, Interaksjonsdesign eller Tjenestedesign. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet.

Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Vi vektlegger at du har

 • erfaring fra praktisk arbeid med innsiktsarbeid, brukeropplevelse og design
 • kunnskap og erfaring om designprosesser og metodikk for brukerorientering
 • erfaring med å argumentere for, og snakke brukernes sak
 • erfaring fra arbeid med digitalisering i offentlig sektor
 • erfaring og evne til å bygge konsepter og skissere forslag til digitale løsninger
 • evne til å fungere som et bindeledd mellom teknologer, fagressurser og brukere på ulike nivå
 • kunnskap og erfaring med retningslinjer for universell utforming
 • evne til å kunne kommunisere klart og tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig. I tillegg forutsetter vi at du har gode engelskkunnskaper

Vi tror at du

 • er en med gode samarbeidsevner og er kreativ og empatisk
 • er en som har evne til å sette deg inne nye problemstillinger, være løsningsorientert, strukturert og analytisk
 • liker å jobbe sammen med andre i et hektisk miljø og med varierte arbeidsoppgaver
 • også har evne til å jobbe selvstendig og at du kan bidra med nytenkning/innspill innenfor fagområdet
 • kan jobbe i team og kommunisere godt med både eksterne og interne fagressurser

Vi tilbyr deg

 • en jobb hvor du får jobbe med viktige designfaglige problemstillinger
 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • en lønn som rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 524 200 – kr 848 800 år etter kvalifikasjoner. Er du spesielt kvalifisert kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • en familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Vil du jobbe i Brønnøysund? Les mer om arbeidsplassen i vakre Helgeland.

Satsning på inkluderende arbeidsliv og mangfold

Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi  legger til rette for at du kan jobbe hos oss om du har nedsatt funksjonsevne. Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og de som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Opplysningene du gir fra deg om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en i søknaden din kan bli brukt til statistikkformål, men alle opplysninger blir anonymisert.

Praktisk om søknaden

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker. Har du tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av papirer og vitnemål, og godkjenning fra NOKUT.

Søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25.  Ønsker du å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Litt om Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 330 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo.

Vi har fire fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger, og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Verdiene våre er; pålitelig, inkluderende og uredd.

 

Lurer du på noe?

 • Andreas Rafaelsen, Underdirektør 958 21 369
 • Alise Kjelling, Design Lead 402 08 854
 • Kristine Aasen, Underdirektør 974 01 947