Vi søker en dyktig forretningsutvikler

Brønnøysund (Oslo, Leikanger)
Fast stilling, heltid
Frist: 1. juni 2020
Ledige stillinger Forretningsutvikler - Felles datakatalog

Vil du være med på å videreutvikle og bidra til utbredelse slik at Felles datakatalog blir enda mer relevant?

Vår rolle som premissgiver for digitaliseringen og leverandør av felleskomponenter til en nasjonal IKT-infrastruktur skal styrkes. Dette gjøres blant annet gjennom en satsing på området informasjonsforvaltning og konseptet “orden i eget hus”. Gjennom vårt arbeid med Felles datakatalog som sentral tjeneste og felleskomponent, har vi allerede en sentral rolle i å legge til rette for digital forvaltning og utvikling av digitale tjenester i offentlige sektor.

Vi søker en dyktig forretningsutvikler

Vi søker deg som vil være med på å realisere ambisjonene som ligger i regjeringens digitaliseringsstrategi, som ser verdien av å dele data, og som brenner for samfunnsoppdraget vårt. Du vil være med på å realisere nasjonale målsettinger, følge opp føringer fra Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning), Digital agenda og samhandle med sentrale interesseorganisasjoner, og de beste fagmiljøene.

Både arbeid med veikart for Felles datakatalog og informasjonsforvaltning i offentlig sektor er del av ansvarsområdet for stillingen. Du vil være med på å utbre og videreutvikle funksjonalitet for hele offentlig sektor, basert på de føringer som vedtas på nasjonalt nivå. Dette er funksjonalitet som er helt sentral for å kunne gjennomføre digitaliseringsambisjonene til regjeringen.

Du skal være med å ivareta prosesslederskap, for å kartlegge og sikre høy kvalitet og utnytting av Felles datakatalog. Dette betyr å være en aktiv pådriver for å fylle de forskjellige katalogene, forstå behovene i offentlig sektor og oversette disse til gode brukerreiser. Du vil også aktivt være med på å prioritere identifiserte behov og å realisere disse.

Som forretningsutvikler har du en overordnet faglig rolle for Felles datakatalog.

Stillingen er ett års engasjement, med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidssted vil være Brønnøysund, men arbeidssted ved våre kontorer i Oslo og Leikanger kan også vurderes.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • bidra til å definere og planlegge vår satsing på informasjonsforvaltning på et nasjonalt felleskomponentnivå
 • bidra til større utbredelse og behovsdrevet utvikling av Felles datakatalog
 • delta i realiseringen av relevante aktiviteter og prosjekter i regi av samarbeidsrådet Skate
 • bistand og rådgivning innenfor fellesoffentlig arkitektur og bruk av fellesoffentlige komponenter og standarder
 • bidra i arbeidet med nasjonalt rammeverk for informasjonsforvaltning
 • være en tydelig kompetanseressurs innenfor informasjonsforvaltning og begrepsarbeid

Kvalifikasjoner

 • 3 – 5 års høyere utdanning fortrinnsvis innenfor IT-fag. Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • erfaring fra forretningsutvikling
 • erfaring fra forvaltningsinformatikk, informasjonsvitenskap, informatikk, juss og/eller samfunnsfag i fagkretsen vil bli vektlagt
 • du må kunne kommunisere tydelig på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • kjennskap til Felles datakatalog, løsninger og arbeid innenfor informasjonsforvaltning er en fordel, gjerne i kommunekontekst

Personlige egenskaper

 • gode analytiske evner for raskt å sette deg inn i nye problemstillinger, og evne til å se handlingsrommet for å finne de gode løsningene
 • god evne til å videreformidle kunnskap
 • evne å samarbeide på tvers av organisasjoner og fagdisipliner
 • løsningsorientert og motiveres av utfordringer
 • du snakker gjerne til store forsamlinger for å videreformidle kunnskap

Vi tilbyr

 • lønn som førstekonsulent, rådgiver eller seniorrådgiver i lønnsspennet kr 472 300 – kr 848 800 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • familievennlig personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • et godt, faglig inspirerende og sosialt miljø med spennende og utfordrende oppgaver, og trivelige kolleger
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.

Om søknaden

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Om Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 380 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fem fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd.

Digitaliseringsdirektoratet er regjeringens verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Direktoratet skal bidra til enklere og mer tilgjengelige offentlige tjenester for innbyggerne, og økt verdiskaping for næringslivet. Vår visjon er sammen for en enklere digital hverdag.

Lurer du på noe?

 • Tor Arild Sunnevåg , Fungerende seksjonssjef 91898208