Vi søker teknisk arkitekt

Brønnøysund (Oslo, Leikanger)
Fast stilling, heltid
Frist: 28. mai 2020
Ledige stillinger Teknisk arkitekt

Altinn som plattform er sentral i arbeidet med å legge til rette for digital forvaltning i det offentlige. Vår oppgave er å bidra til at Altinn-plattformen leverer velfungerende og effektive tjenester som er med på å forenkle dialogen mellom offentlige virksomheter og innbygger/næringsliv. Altinn 2 plattformen forvaltes og videreutvikles gjennom avtaler med våre underleverandører, mens Altinn 3 (tjenester 3.0) utvikles, forvaltes og driftes i sky av oss selv.

Er du en utførende og løsningsdyktig medarbeider som klarer å finne enkle, gode og varige løsninger i et komplekst systemlandskap med høyt aktivitetsnivå? Liker du å jobbe med teknisk infrastruktur, prosesser, integrasjon og sky? Da er du den vi leter etter.

Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringens fremste verktøy for en raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Målet er at digitaliseringen skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenkling og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest. Altinn som plattform er sentral i dette arbeidet.

Stillingen ved avdeling for digitalisering er ett års vikariat, med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidssted vil være Brønnøysund, men arbeidssted ved vårt kontor i Oslo kan også vurderes.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • endringshåndtering av Altinn-plattformen
 • konfigurasjonsstyring av infrastruktur
 • lisensforvaltning
 • drift og forvaltning av miljøer i sky (for tiden i Azure)
 • drift og forvaltning av støtteverktøy
 • drift og forvaltning av katalogtjenester basert på Active Directory og Azure AD
 • oppfølging av Altinns sentrale Microsoft teknologier slik som wcf, .net, sharepoint, sqlserver, Biztalk osv.

Kvalifikasjoner

 • 3-5 års utdanning fra universitet eller høgskole innenfor IT-fag. Relevant erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet
 • erfaring med scripting og automasjon (ARM, Terraform, Azure CLI, Powershell)
 • gjerne erfaring med CI/CD (Azure Devops)
 • gjerne erfaring med Azure Kubernetes Service (AKS)

Det forutsettes at søkeren kan autoriseres i henhold til sikkerhetsloven.

Vi søker deg som har erfaring innen infrastruktur, teknisk arkitektur, tekniske grensesnitt eller driftsrelaterte områder. Vi ønsker at du har bakgrunn fra større driftssenter og/eller skydrift hvor det har vært fokus på robuste, stabile driftsmiljøer.

Erfaring og kompetanse innen nettverk, lagring, servere, sikkerhet, clustring, ulike virtualiseringsteknologier, og andre teknologier som benyttes innen utvikling og drift vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner, og er selvdrevne, strukturerte, fleksible, samarbeidsvillige og serviceinnstilte. Du må også ha evne til å motivere, holde oversikten, ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner.

Du må ha evne til å videreformidle kunnskap, samt kunne kommunisere klart med både ledelse, faglig- og teknisk personell. Videre er det sentralt at du samarbeider bra for å finne fram til de gode løsningene sammen med tjenesteeiere, andre offentlige virksomheter og leverandører.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Vi har tro på at mangfold er en viktig byggestein i et godt, spennende og utviklende arbeidsmiljø, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Riktig kompetanse på rett sted er vår viktigste prioritering når vi rekrutterer, og vi vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne også kan jobbe hos oss. Vi jobber med å realisere regjeringens mål om at fem prosent av alle nyansettelser skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CVen i din søknad, kan dette bli brukt anonymisert til statistikkformål.

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende jobb i det nye digitaliseringsdirektoratet
 • et arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • lønn som seniorrådgiver i lønnsspennet kr 524 200 – kr 802 600 per år avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere.
 • gode ordninger for opplæring og videreutvikling
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger

Om søknaden

Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister kan bli offentliggjort iht. offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Om Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har om lag 380 ansatte fordelt på våre kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Vi har fem fagavdelinger, to stabs- og støtteavdelinger og et tilsyn for universell utforming av ikt som har en særskilt uavhengig rolle. Våre verdier er pålitelig, inkluderende og uredd.

Digitaliseringsdirektoratet forvalter Altinn og ID-porten som er de største og viktigste nasjonale felleskomponentene. Vi benytter skyløsninger fra både Microsoft, Amazon og Google, med hovedvekt på Microsoft sin Azure plattform og tjenester i Office 365.

Lurer du på noe?

 • Viktor Olsen, Fungerende seksjonsleder 930 90 299